Koeltorens

WCN serie | WCR serie | WCC serie

WCN koeltorens

De WCN serie koeltorens zijn hoogwaardige compacte, modulair uitbreidbare tegenstroom koeltorens, in een range van 50 tot 1800 m3 per uur. De WCN serie is opgebouwd uit uiterst betrouwbare en efficiënte componenten. De geïntegreerde ventilator met aandrijving zorgt voor de juiste luchtstroom over het koelpakket en daarmee het perfect functioneren. De slim ontwikkelde constructie zorgt voor een snelle en efficiënte installatie op locatie. Middels gebruik van hoogwaardige materialen wordt een lange levensduur gegarandeerd. De WCN koeltoren is opgebouwd uit een RVS framewerk en bevestigingsmiddelen, voorzien van een polyester omkasting en een kunststof water verdeelsysteem.

De units zijn standaard voorzien van:

 • low-noise ventilator
 • RSV beschermrooster boven de ventilator
 • IP55 high efficiëntie elektromotor
 • werkschakelaar
 • water pakket
 • druppelvanger pakket
 • PVC sproei-installatie
 • water suppletie aansluiting voorzien van een vlottersysteem
 • water afvoer aansluiting
 • degelijke polyester behuizing in RAL 7035
 • kunststof lucht aanzuig louvers
 • service vriendelijke uitvoering

Vragen?
Bel : +31 (0) 78 614 02 39 of mail: verkoop@wacon-europe.nl

 


 

WCR koeltorens

De WCR koeltorenserie is een industriële koeltoren geschikt voor productieprocessen en volcontinue gebruik. De WCR serie loopt van ca 50 t/m 750 kW. Deze ronde, uiterst compacte torens zijn geheel uit polyester opgebouwd. Door het lage gewicht en transportabele afmetingen eenvoudig te plaatsen en breed toepasbaar. In verband met het geluid wordt standaard een low-noise ventilator toegepast welke bij een lage rotatiesnelheid optimaal functioneert. De ventilatoren zijn aërodynamisch gevormd, hebben een hoog rendement en verplaatsen veel lucht bij een betrekkelijk laag benodigd elektrisch vermogen en geluidsniveau.

De units zijn standaard voorzien van:

 • low-noise ventilator
 • RSV beschermrooster boven de ventilator
 • IP55 high efficiëntie elektromotor
 • werkschakelaar
 • water pakket
 • druppelvanger pakket
 • PVC sproei installatie
 • water suppletie aansluiting voorzien van een vlottersysteem
 • water afvoer aansluiting
 • degelijke polyester behuizing in RAL 7035
 • kunststof lucht aanzuig louvers
 • service vriendelijke uitvoering

Vragen?
Bel : +31 (0) 78 614 02 39 of mail: verkoop@wacon-europe.nl

 


 

WCC koeltorens

De WCC serie koeltorens is nieuw, Deze is speciaal ontwikkeld voor projecten waar tijdelijke koeling benodigd is. Dit zijn de vertrouwde componenten van de WCN koeltoren serie maar opgebouwd in gemodificeerde 10 ft, 20 ft of 40 ft containers. Deze containerunits zijn ontworpen voor eenvoudig transport over de gehele wereld.

Vragen?
Bel : +31 (0) 78 614 02 39 of mail: verkoop@wacon-europe.nl

Koeltorens, het principe

Natte verdampingskoeltoren
Een verdampingskoeltorens is de officiële benaming voor wat gewoonlijk koeltorens wordt genoemd. Door koeltorens wordt op een efficiënte manier warmte uit een vloeistof, meestal water afgevoerd. In een koeltoren wordt water in direct contact met omgevingslucht gebracht. Hierdoor verdampt er een klein gedeelte van 1 of 2% van het koelwater. Door deze verdamping stijgt de temperatuur en de vochtigheid van de lucht en daalt die van het water. Door gebruik te maken van de verdamping is het mogelijk om tot onder de gewone voelbare luchttemperatuur te koelen.
Voor een goed functionerende koeltoren zijn een aantal zaken zijn erg belangrijk, deze worden hieronder nader toegelicht.

Luchtstroom over koeltorens
Door op de koeltoren een ventilator te plaatsen wordt er continue een luchtstroom onderhouden. Dit komt het verdampen van de water ten goede en daarmee het koelend vermogen. En derhalve een belangrijk item op iedere koeltoren.

De ventilator kan op verschillende manieren worden geplaatst.

 1. De ventilator blazend. Dan wordt er overdruk gecreëerd, dit noemt men geforceerde trek.
 2. De ventilator zuigend. Dan wordt er onderdruk gecreëerd, dit noemt met geïnduceerde trek.

Wacon Europe heeft voor al haar koeltorens gekozen voor de uitvoering met een axiaal ventilator in de geïnduceerde uitvoering. Deze hebben een lage luchtsnelheid bij de luchtinlaat, hetgeen leidt tot een goede luchtverdeling. Deze gelijkmatige verdeling leidt tot hoge rendementen. Verder is er een uitgebreide keuze uit type ventilatoren met specifieke geluidskenmerken met allemaal een hoog rendement. Verder leidt de plaatsing van de ventilator op de uitblaas tot een verre worp van de opgewarmde en verzadigde lucht. Hierdoor is de altijd aanwezige recirculatie beperkt.

Tegenstroom
De Wacon Europe koeltorens werken volgens het tegenstroom-principe. Daarbij ontmoet het neerstomende water de, door een ventilator naar boven gezogen, luchtstroom. Het water wordt verdeeld over het koelpakket middels een sproeisysteem. Boven het sproeisysteem zit de druppelvanger, deze zorgt ervoor dat de druppels de koeltoren niet verlaten. Naarmate het water verder door het systeem loopt, zal de lucht steeds verser, dus koeler en minder verzadigd met vocht, zijn.

Hoog rendement filmpakket
Naast toepassing van de meest optimale ventilatoren, danken Wacon koeltorens hun goede rendementen aan de toepassing van koelpakketten. Door toepassing van pakketten wordt het contactoppervlakte tussen water en lucht geoptimaliseerd. Er zijn diverse soorten pakketten met karakteristieken welke afgestemd moeten worden op de proces- en omgevingscondities.

Geschikt voor waterbehandeling
Zoals reeds aangegeven dankt de koeltoren haar hoge efficiency aan de verdamping. Een nadeel van het continue verdampingsproces is dat er water aangevuld dient te worden. Dit suppletiewater bevat echter zouten en verontreinigingen welke indien er niets wordt gedaan gaan ophopen in de koeltoren. Er dient dan ook water te worden afgevoerd om de concentratie van de verontreinigingen te beperken. Indien het water wordt behandeld, kan deze spuistroom worden gereduceerd. Er zijn diverse behandelingsmogelijkheden, variërend van ontharding van het voedingswater tot chemische en fysische behandeling van het circulerende water. De behandeling dient altijd afgestemd te zijn op het aanwezige voedingswater, de procescondities en de toegepaste materialen. Naast de bescherming van de installatie tegen de corrosieve inwerking van het water ondersteund een goede waterbehandeling de legionellabeheersing. In elk (open) systeem met water is er een risico van besmetting. Dit risico is aanvaardbaar te houden indien de beheerder van de installatie een beheersplan opstelt en uitvoert, waarin regelmatige monstername en periodiek onderhoud is opgenomen. Op basis van de monstername is vast te stellen of de beheermaatregelen voldoende zijn of dat er eventueel reiniging noodzakelijk is.

Duurzame materialen
Omdat corrosie van de koeltorens te voorkomen past Wacon Europe consequent duurzame materialen toe als roestvast staal, polyester en kunststof voor alle onderdelen in contact met het koelwater. Hierdoor is een lange levensduur gegarandeerd, welke niet afhangt van de toegepaste waterbehandeling of de uitgevoerde reinigingen.